DRC Frivillig Aarhus

DRC Frivilliggruppen Aarhus (DRC Frivillig Aarhus) er en paraplyforening for en række frivilligaktiviteter i Aarhus drevet som en del af DRC Dansk Flygtningehjælp. Vi har pt. ca. 20 aktiviteter, som spænder fra lektiehjælp og samtaletræning til rådgivning og cykelkursus og meget mere. Vi er i konstant udvikling, da vores mission er at kunne yde frivillig hjælp, hvor der er behov for det. Derfor samarbejder vi blandt andet med Aarhus Kommune, kommunens sprogskole og andre frivillige organisationer i byen om indsatser til glæde og gavn for flygtninge, indvandrere og efterkommere. DRC Frivillig Aarhus arbejder bl.a. for at fremme integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere i lokalsamfundet ved at støtte og igangsætte aktiviteter og projekter.

Se vores aktiviteter